Om Climate Score

Climate Score - Vad är det?

Med hjälp av Climate Score så får du större möjlighet att undvika köpa produkter som är skadliga både för människan och vår omgivning som t ex hormonstörande ingredienser eller produkter med innehåll som inte är nedbrytningsbara.

Climate Score är ett unikt sätt att värdera, jämföra och göra klimatsmarta köp av produkter. Med Climate Score får du som konsument en samlad värdemätare på hur klimatsmart, skonsam, ekologisk, naturvänlig mm, en produkt är. Genom att jämföra Climate Score mellan olika produkter så kan du avgöra om en produkt - sammanvägt - är mer smart än en annan produkt och därigenom göra ett bättre val utan att behöva göra omfattande undersökningar på egen hand. Climate Score är alltså mer än bara en produktmärkning - ett sätt för dig att bidra till en hållbarare värld  och samtidigt välja hälsosammare produkter för din egen skull.

Hur ska jag använda Climate Score?

Climate Score ger ett värde mellan 0 och 100 på alla våra produkter (och även på andra referensprodukter). Vår målsättning är att sätta Climate Score på så många produkter som möjligt. Alla produkter bedöms utifrån samma kriterier (se nedan hur vi tar fram Climate Score) och det ger dig som kund en uppfattning om bättre eller sämre. Ett högt värde är bra, ett lågt värde är mindre bra. För närvarande har de bästa produkterna som vi har beräknat Climate Score mellan 40 och 60.Hur går det till att ta fram Climate Score?

För att skapa Climate Score så samlar vi data och information om produkter, deras innehåll, hur de produceras och hur de säljs. De viktigaste aspekterna i en produkts hållbarhet är förstås klimatpåverkan, miljövänlighet, ekologiskt och var produktionen sker samt hur den hanteras. Climate Score beräknas sedan med hjälp av matematiska algoritmer, statistiska metoder och machine learning (en form av Artificiell Intelligens).  All vår data bygger på aktuella forskningsrön och nuläget i vad vi vet om hållbarhet. Climate Score uppdateras regelbundet och det innebär att alla produkter kommer att få förändrade score när detta sker. Produkter där vi får nya positiva insikter kan få ökat score medan produkter som visar sig vara mindre bra kommer att få minskat score. Vårt score kommer alltså med tiden att bli bättre och bättre och genom vår Artificiella Intelligens lära sig mer och mer om vad som är bra för vår värld.


Varför redovisar vi inte exakt hur Climate Score beräknas?

Den främsta anledningen till detta är att Climate Score är oberoende av leverantörer och tillverkare. Ingen av våra leverantörer eller andra än vi på Care of Climate vet exakt vilka hållbarhetsdata vi använder, hur de används av vår Artificiella Intelligens eller vilken betydelse de har för det Climate Score som en produkt erhåller. Alla leverantörer har dock samma möjligheter att bli bra genom att vara mer hållbara, implementera bättre miljöarbete, hållbarhetsarbete och alla tänkbara klimatsmarta aspekter. Detta ökar chanserna till höga Climate Score. En nyckelfaktor för alla leverantörer är att vara så transparenta som möjligt med hur, vad och på vilket sätt de gör sina smarta åtgärder och hur det återfinns i produkterna de tillverkar.